Entreprenad


TotalentreprenadVid totalentreprenad hjälper vi dig hela vägen.

Vi hjälper med arkitekt, vi ritar och konstruerar huset enligt era önskemål.

Sedan tar vi tillsammans med våra samarbetspartners hand om byggnationen och överlämnar ett nyckelfädigt hus.

Vi ansvarar för alla moment under hela produktionen.

GeneralentreprenadVid generalentreprenad tecknar du avtal med oss och vi åtar oss då ansvaret för hela produktionen. Vi tecknar i vår tur avtal med eventuella underentreprenörer som vi ansvarar för.

En generalentreprenad är ett bra sätt att befria dig från samordningsproblem och den ansvarsspridning som uppkommer vid en delad entreprenad.Arkitektritade hus


Vill du bygga nytt och har en egen skiss på hur du vill ha det?

Vi hjälper dig, allt från arkitekt- och konstruktionsritningar till nyckelfärdigt hus.

Vi hjälper med arbetshandlingar och de tekniska lösningarna.Färdigritade hus från husleverantörer


Vi har 18 års erfarenhet av nyproduktion av villor och har byggt åt flertal olika leverantörer. Du kan känna dig trygg i att anlita oss för ditt nybygge.

 

Övriga byggnationsprojekt


Vi utför de flesta typer av byggnationer, stora som små.

Kontakta oss så ser vi hur vi kan hjälpa dig.